Đội ngũ chuyên gia - Nhà Khoa học

'
PGS. TS Dương Ngọc Huyền

PGS.TS. DƯƠNG NGỌC HUYỀN

Địa chỉ công tác: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chức vụ: Giảng viên Chuyên ngành: Vật liệu điện tử và Công nghệ vật...

TS.Th.S Mai Hữu Thuấn

TS. Th.S MAI HỮU THUẤN

Địa chỉ công tác: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chức vụ: Giảng viên Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật Học vị: Tiến sỹ...

Chuyên gia Bá Thị Châm

THẠC SĨ BÁ THỊ CHÂM

Địa chỉ công tác: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chuyên ngành đào tạo: Sinh học Chuyên sâu:...

Chuyên gia Lê Viết Phương

THẠC SĨ LÊ VIẾT PHƯƠNG

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý kỹ thuật – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chức vụ: Giảng viên Chuyên ngành: Vật lý...