PGS.TS. DƯƠNG NGỌC HUYỀN

PGS. TS Dương Ngọc Huyền

 • Địa chỉ công tác: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Chuyên ngành: Vật liệu điện tử và Công nghệ vật liệu

Học vị:

 • Tiến sỹ (Chuyên ngành Vật liệu điện tử và Công nghệ vật liệu, ĐH Ehime Nhật Bản, 1998)
 • Thạc sỹ
 • Đại học

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Vật liệu và Linh kiện phát quang
 • Vật liệu Nano va polyme dẫn
 • Vật liệu và thiết bị quang điện

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 • Nguyen Hong Quang, Duong Ngoc Huyen, Huh Joung Soo, Effect of Acid-stirring Treatment on the Characteristics of Single-walled Carbon Nanotube-based Gas Sensors, Journal of Korean Physical Society, Vol 52, No.5, p. 1564 (2008).
 • Duong Ngoc Huyen, Nguyen Duc Chien, Gas Sensing Characteristics of Polyaniline-Single Wall Carbon Naqnotube Composites, Journal of Korean Physical Society, Vol 52, No.5, p.1564 (2008)
 • Duong Ngoc Huyen, In-situ Chemically Polymerized PANi-SWNTs Composites: Characterizations and Gas Sensing Feature, Springer Proceedings in Physics, Springer, Berlin (2009) 279
 • Vu Quoc Trung, Duong Ngoc Tung, Duong Ngoc Huyen, Polypyrrole/Al2O3 nanocomposites: preparation, characterisation and electromagnetic shielding properties , J. Experimetal Nanoscience, Vol.4 (3) (2009) 213 – 219.
 • Vu Quoc Trung and Duong Ngoc Huyen, Synthesis, properties and application of polyindole/TiO2 nanocomposites, J. Phys.: Conf. Ser., 187 (2009) 12058
 • Duong Ngoc Huyen, Tran Van Ky, Le Hai Thanh, In situ chemically polymerised polyaniline nanolayer: characterisation and sensing materials , J. Experimetal Nanoscience, Vol.4 (3) (2009) 203 – 212
 • Duong Ngoc Huyen, Nguyen Xuan Chien, Nguyen Van Thang, Pham Van Hoan, and Vu Quoc Trung, Polypyrrole coated single-wall carbon nanotubes: synthesis, characterization and gas sensing properties, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No. 1 (2009) 59-64.
 • Duong Ngoc Huyen and Le Hai Thanh, In-situ chemically polymerized polyaniline nanolayer: Morphological and sensing properties, Advances in Natural Sciences Vol. 10, No. 2 (2009) 193-198.
 • D. N. Huyen, N. T. Tung, N. D. Thien and L. H. Thanh, Sensors 2011, 11, 1924-1931
 • D N. Huyen, Carbon Nanotubes and Semiconducting Polymer Nanocomposites, Carbon Nanotubes: Synthesis, Characterization, Applications (Book), Intech. Pub, Wiena, Zagref. 7/2011, ISBN:978-9 53-307-497-9, DOI: 10.5772/978
 • D. N. Huyen, Ng. T. Tung, T. D. Vinh, và N. D. Thien, Sensors, No.12(6), 6//2012, 7965-7974, doi:10.3390/s110201924
 • Ng. T. Q. Hoa, D. N. Huyen, Journal of Materials Science:Materials in Electronics, No. 12 (6), 6/2012, ISSN 0957-4522, DOI 10.1007/s10854-012-0811
 • Lich Quang Nguyen, Pho Quoc Phan, Huyen Ngoc Duong, Chien Duc Nguyen and Lam Huu Nguyen, Enhancement of NH3 Gas Sensitivity at Room Temperature by Carbon Nanotube-Based Sensor Coated with Co Nanoparticles, Sensors 2013, 13(2), 1754-1762; doi:10.3390/s130201754

Với hàng loạt đề tài nghiên cứu về ứng dụng vật liệu và linh kiện quang điện dự trên vật liệu nano và Polyme dẫn, tính chất nhạy khí của vật liệu polyme dẫn và nano các bon cũng như ứng dụng vật liệu phát quang và linh kiện phát quang dựa trên vật liệu có cấu trúc nano,… Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Ngọc Huyền đã liên kết với nhiều đơn vị nghiên cứu, ứng dụng thành công công nghệ nano, tạo nên sản phẩm chất lượng, nâng cao sức khỏe cho người Việt.

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *